Aktuellt
Välkommen !
Kontakt
Om föreningsarkivet
För medlemmar
   Om medlemskap
Länkar

Om föreningsarkivet

Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening som bildades 1981 av föreningar och organisationer i Skaraborg.
Skaraborgs Föreningsarkivs uppdrag är att verka för och bevara föreningars historia. Ett kulturarv för människor idag och i framtiden. Detta sker genom att erbjuda föreningar en säker förvaring av sina arkiv, arkivering, registrering, arkivrådgivning och att handlingarna tillhandahålls för forskning. Då offentlighetsprincipen inte gäller för föreningsarkiv kan det finnas inskränkningar för insyn i vissa arkiv.

Skaraborgs Föreningsarkiv är ett av tre regionala folkrörelse-/föreningsarkiv i Västra Götaland.

 

 

   

 

 

 


Denna sida uppdaterades senast 2015-04-02 12:44:03 av Elisabet Eriksson