Aktuellt
Välkommen !
Kontakt
Om föreningsarkivet
För medlemmar
   Om medlemskap
Länkar

Om medlemskap

 

OM MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFTER Ideella föreningar hemmahörande i Skaraborg eller har en del av sin verksamhet i Skaraborg kan bli medlemmar. 2021 är 165 organisationer/ föreningar medlemmar i arkivet.

Medlemskapsansökan görs skriftligen till Skaraborgs Föreningsarkiv. Kontakta föreningsarkivet så sänder vi ansökningsblankett.

Föreningshandlingar kan lämnas som deposition eller som gåva. Vid deposition har organisationen/föreningen förfoganderätt över sina handlingar och kan bestämma om handlingarna skall vara tillgängliga för forskning eller inte. En förening som är nedlagd behöver ej söka medlemskap eller betala något.

Avgifterna för 2022 är:

Lokal förening som ej ingår i någon- läns eller distriktsorganisation, eller vars läns- eller distriktsorganisation ej är medlemmar i arkivet 400 kr per år. 

Läns- eller distriktsorganisationer med 1-15 anslutna lokala föreningar, klubbar eller avdelningar 800 kr per år.

Läns- eller distriktsorganisationer med fler än 15 anslutna lokala föreningar eller avdelningar 1 500 kr per år.

Enskilda stödjande medlemmar 200 kr per år

Därutöver tillkommer en hyllmeteravgift för de organisationer som deponerat mer än fyra hyllmeter arkivhandlingar.

När arkivhandlingarna kommer till arkivet ordnas de upp, förtecknas enligt allmänna arkivschemat och registreras. Föreningen får därefter en kopia på arkivförteckningen.


Denna sida uppdaterades senast 2022-04-13 10:03:35 av Carina Seiberlich