Aktuellt
Välkommen !
Kontakt
Om föreningsarkivet
För medlemmar
   Om medlemskap
Länkar

MEDLEMSINFORMATION

 

Årsmöte 2022 i Nossebro

Skaraborgs föreningsarkivs årsmöte kunde återigen genomföras som en fysisk träff vilket vi var glada för. Nossebro kommun tog emot oss i kommunhuset och kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson var för dagen mötesordförande vid årsmötet.

Före årsmötet bjöd Essunga kommun på kaffe, smörgås och kaka under tiden som vi fick veta mer om Retro Nossebro. Det var Pernilla Nilsson, kommunutvecklare, som tillsammans med sin förra kollega AM Alströmer, berättade om hur Nossebro utvecklade konceptet Retro Nossebro till vad det är idag. Vi fick under föredraget också veta mer om de unika hålvägar som finns i Nossebro kommun och som är väl värda ett besök.  

Årsmötet 2022 innehöll på sedvanligt sätt föredragande om det som skett under verksamhetsåret 2021 och det var arkivchef Carina Seiberlich som berättade mer om det långsiktiga uppdrag styrelsen fått från Västra Götalandsregionen och som i första steget löper under 2021–2022. Det första året kunde nu redovisas. Uppdraget kan sammanfattas i följande två punkter:

  • Främja samarbetet med de övriga regionala föreningsarkiven för att effektiviseraarbetssättenoch möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
  • Öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven genom att synliggöra arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja digitaliseringens möjligheter.

För föreningsarkivets har det inneburit samverkan med de övriga 3 föreningsarkiven i regionen som resulterade i en arbetsfördelning mellan arkiven där Skaraborgs föreningsarkiv fokuserar på den digitala utvecklingen. Under året har föreningsarkivet gjort en total uppgradering av hela IT-infrastrukturen och bla gått över till molntjänster, men också satsat på en bra digital arbetsmiljö för föreningsarkivets anställda. Därefter har föreningsarkivet startat upp ett utvecklingsprojekt för att möta medlemmarnas ökade behov av ett långsiktigt digitalt bevarande av information.

Ökad digitalisering innebär inte bara teknik utan verksamhetsutveckling på många olika plan. Under 2021 har föreningsarkivet därför uppgraderat föreningens stadgar och dessa kunde enhälligt beslutas under årsmötet.

En arbetsgrupp har under året jobbat med att förnya medlemshanteringen och kunde under årsmötet kortfattat beskriva det komplexa arbetet och även presentera ett förslag till förnyelse. Vid årsmötet godkändes detta. Förslaget innebär att det fattades ett inriktningsbeslut om att utveckla medlemsmodellen och att ge styrelsen rätt att forma medlemsavgiften för 2023 för att vid kommande årsmötet 2023 kunna fatta beslut om hela förändringen av medlemshanteringen. Det beslutades också om 2 års övergångstid för förändringen av medlemskap.

Syftet bakom arbetet med en förändrade medlemshanteringen är att kunna möta den digitala utvecklingen och få kontakt med de som skapar informationen, dvs arkivbildarna, så att vi kan hjälpa dem med övergången från en analog till en digital hantering av sin information. I den föreslagna förändringen ligger också behovet av ekonomisk utveckling då föreningsarkivets ekonomi i många delar är statisk och inte följer med i utvecklingen.

Föreningsarkivet kunde också visa upp den nya logotyp som antagits av styrelsen under 2021.

Kommande verksamhetsplan för 2022 presenterades tillsammans med budget. Föreningsarkivet kommer att jobba vidare med den digitala utvecklingen och verksamhetsutveckling som stöder omställningen. Exempel på det är nya styrdokument och förändringen av medlemshanteringen. Målet är också att under året skapa en ny hemsida för föreningsarkivet och att samverka vidare med de 3 övriga föreningsarkiven.

Vid mötet tackade Ola Wirtberg för förnyat förtroende som ordförande. Samtidigt tillträdde Jimmie Silvervidh som ordinarie i styrelsen och ersatte Inger Eriksson, Falköping som avgick.

Styrelsen för 2022 består av ordförande Ola Wirtberg, Lerdala, vice ordförande Bertil Jonsson, Lidköping, Martin Stenholm, Lidköping, Lars-Åke Bergman, Töreboda, Anna-Lena Holm, Skara, Roland Gustafsson, Mölltorp och Jan-Olof Berglund, Väring, Jimmie Silvervidh, Falköping samt Rune Kjernald, Skövde. Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping, Helena Johansson, Vedum. Dessutom ingår Johan Halsema som representant för Lidköpings kommun, Ed Kahrs för Västra Götalandsregionen och Susanne Andersson för Skaraborgs kommunalförbund.

 

Årsmöte 2021

Även 2021 års möte vid Skaraborgs föreningsarkiv har genomförts digitalt den 19 april.

Föreningsarkivets ordförande Ola Wirtberg öppnade mötet och till mötesordförande valdes Josefina Larsson Guttman och till mötessekreterare arkivchef Carina Seiberlich. Ett 20-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet.

Under mötets gång presenterades verksamhetsberättelsen för 2020 och särskilt värt att nämna är de satsningar som föreningsarkivet har gjort på att uppdatera sin IT-infrastruktur. I det arbetet har föreningsarkivet ansökt hos Microsoft om att få sk. Nonprofitlicenser och gratis lagringskapacitet motsvarande 3500$ och detta har beviljades. Föreningsarkivet står nu med en välfungerande infrastruktur och administration för att kunna möta de långsiktiga uppdrag styrelsen har mottagit från Västra Götalandsregionen.

Kommande verksamhetsplan och budget presenterades också och har sin grund i ovanstående nämnda långsiktiga uppdrag. Under verksamhetsåret 2021 kommer föreningsarkivet att jobba vidare med digitaliseringsfrågor. Prioriterat är också att få en ny hemsida på plats, att samverka med de övriga föreningsarkiven i regionen och att utreda hanteringen av medlemsavgifter och hur vi bäst kan hjälpa våra medlemmar i framtiden.

Vid årsmötet informerade också styrelsen om att ett nytt beslut tagits angående publicering av arkivförteckningar i NAD, nationell arkivdatabas.  Ett styrelsebeslut från 2007-06-26 har upphävts vid styrelsemöte 2021-03-08. Beslutet från 2007 innebar att varje arkivbildare skulle tillfrågas före publiceringen. Detta upphör nu.

Medlemmar som vill informera sig kan söka i NAD och se vilken information som framgår i deras arkivförteckning. Uppstår frågor är de välkomna att kontakta föreningsarkivet.

https://sok.riksarkivet.se/nad

Vid mötet tackade Ola Wirtberg för förnyat förtroende som ordförande. Samtidigt tillträdde Rune Kjernald som ordinarie i styrelsen och ersatte Karlolof Fernow, Lidköping som avgick.

Styrelsen för 2021 består av ordförande Ola Wirtberg, Lerdala, vice ordförande Bertil Jonsson, Lidköping, Martin Stenholm, Lidköping, Inger Eriksson, Falköping, Lars-Åke Bergman, Töreboda, Anna-Lena Holm, Skara, Roland Gustafsson, Mölltorp och Jan-Olof Berglund, Väring samt Rune Kjernald, Skövde. Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping, Helena Bäck Johansson, Vedum. Dessutom ingår Johan Halsema som representant för Lidköpings kommun, Ed Kahrs för Västra Götalandsregionen och Susanne Andersson för Skaraborgs kommunalförbund.

 

 

Årsmöte 2020

2020 års möte vid Skaraborgs föreningsarkiv genomfördes digitalt den 25 juni.

Bakgrunden är Coronapandemin och de förhållningsregler som utfärdats av Folkhälsomyndigheten om att vidta social distansering för att minska smittspridningen i samhället.

Detta incitament har för Skaraborgs föreningsarkiv drivit på utvecklingen att gå mot en ökad digitalisering, något som också ligger i verksamhetens utvecklingsplan och därför känns extra roligt att konkretisera.

Det blev också ett mycket bra möte som genomfördes under skicklig ledning av föreningsarkivets egen ordförande Ola Wirtberg och till mötessekreterare valdes den tillträdande arkivchefen Carina Seiberlich. Ett 20-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet.

Under mötets gång fick Elisabet Eriksson, avgående arkivchef, för sista gången redogöra för verksamhetsberättelsen och det som genomförts i arkivet under det gångna året. Särskilt värt att nämna var det digitaliseringsprojekt som under året medfört att ett 80-tal inspelade intervjuer med Mariestadsbor från 1978 - 1988 överförts från kasseband till digitala ljudfiler och därmed blivit möjliga att ta del av.

Tillträdande arkivchef, Carina Seiberlich, presenterade den kommande verksamhetsplaneringen.

Vid mötet tackade Ola Wirtberg för förnyat förtroende som ordförande. Samtidigt tillträdde Inger Eriksson, Falköping i styrelsen och Göte Isaksson, Lidköping avgick.

Styrelsen för 2020 består av ordförande Ola Wirtberg, Lerdala, vice ordförande Bertil Jonsson, Lidköping, Karlolof Fernow, Lidköping, Martin Stenholm, Lidköping, Inger Eriksson, Falköping, Lars-Åke Bergman, Töreboda, Anna-Lena Holm, Skara, Roland Gustafsson, Mölltorp och Jan-Olof Berglund, Väring. Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping, Rune Kjernald, Skövde. Dessutom ingår Johan Halsema som representant för Lidköpings kommun, Ed Kahrs för Västra Götalandsregionen och Susanne Andersson för Skaraborgs kommunalförbund.

 

 

Årsmöte 2019 i Töreboda
2019-05-25

Mötesdeltagarna samlade i Töreboda kommunhus och bjöds kaffe och fantastiska smörgåsar från restaurangskolan i Töreboda.

Ann-Charlotte Karlsson och Marianne Gerdin, kvalitétsutvecklare i kommunen, hälsar alla välkomna till Töreboda. Ann-Charlotte Karlsson är kommunpolitiker i Töreboda och är även 2 vice ordf. i Kulturnämnden Västra. Hon presenterade kommunen och berättade bland annat om kända företag och verksamheter som finns här t ex Daloc som gör säkerhetsdörrar och Westerstrands som gör klockor. Ann-Charlotte nämnde även en rad kända personer allt från punkgruppen Asta Kask, dansbandssångerskan Elisa Lindström, uppfinnaren Martin Ekenberg (som uppfann brevbomben) till Fredrik von Otter som var statsminister under en kort tid. Men den som kanske har mest anknytning till arkivverksamhet är Karl Johan Gabrielsson (1861 - 1901). Han var diktare och tidningsman och skrev ofta under namnet Karolus. Han insåg vikten av att spara och arkivera, långt innan Föreningsarkivets verksamhet började. En av hans dikter börjar ”Det skall komma en dag, då man letar uti gulnade protokoll - för att söka den gryende början…” Ola Wirtberg berättade om det projektet på 1990-talet när man samlade uppgifter om han levnadshistoria. Detta resulterade i boken ”Glömmen oss ej!”

Anne-Charlotte betonar betydelsen av att vår historia blir bevarad och vikten av att dokumenten blir arkiverade så att de blir tillgängliga i framtiden. Skaraborgs Föreningsarkiv är en viktig del av detta och dess verksamhet är betydelsefull.

Under den efterföljande promenaden till kanalen besökte vi minnesmärket av Karolus, en sten från hans barndomshem och ett bronsporträtt finns att se vid järnvägen, om än lite undanskymt. På vägen tillbaka visade bibliotekschef Cathrine Landström biblioteket som fått ny inredning tack vare medel från Statens kulturråd. På andra våningen fanns också Föreningsarkivets vandringsutställning att se.

Ett 30-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet. Ann-Charlotte Karlsson valdes till mötesordförande och arkivchef Elisabet Eriksson till mötessekreterare. Till ny ordförande omvaldes Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan-Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping, Gunnar Johanzon, Falköping och Bertil Jonsson, Lidköping.  Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping och Rune Kjernald, Mariestad. Dessutom ingår Irina Karlqvist som representant för Lidköpings kommun, Ed Kahrs, för Västra Götalandsregionen och Susanne Andersson, Götene, för Kommunalförbundet Skaraborg samt ersättare för dessa. Anna-Pia Högberg hade avböjt omval efter mer än 20 år i föreningens styrelse. Hon var inte med på mötet.

Ola Wirtberg tackade för förnyat förtroende som ordförande och riktade ett varmt tack till Ann Charlotte Karlsson och Töreboda kommun. Lennart Falegård avtackades efter arbete i valberedningen sedan 1986!

 

Årsmöte 2018 i Hjo
Det var en fin vårkväll när Skaraborgs Föreningsarkiv samlades i Hjo för årsmöte den 17 april. Kommunfullmäktiges ordförande Michael Kilström hälsade alla välkomna till Hjo och till Kulturkvarteret Pedagogien som nu är klart efter många års arbete. En lyckad satsning som man är stolt över i Hjo och som har lockat många besökare.

Per-Göran Ylander, fd stadsarkitekt i Hjo, berättade om hur Kulturkvarteret växt fram. Det började med ett erbjudande att ta emot en utställning om Estrid Ericson av Svenskt Tenn efter att den visats i Paris 2012. I gamla samrealskolan från 1862, (där Estrid Ericsson gått i skola) fanns lämpliga lokaler för utställningen. Efter det kom idén att bygga ihop de intilliggande byggandena i kvarteret. På så sätt kopplades biblioteket samman med medborgarhuset Park och utrymmen för utställningar och turistbyrå skapades. Kulturkvarteret är nu en samlad enhet som ger stor flexibilitet och effektiv samverkan mellan de olika verksamheterna.

Därefter fortsatte vi till utställningarna och PG Ylander berättade om Estrid Ericson och firman Svenskt Tenn som hade stor betydelse inom design under 1900-talet och som även samarbetade med den välkände mösterformgivaren Josef Frank. Många unika föremål med intressant historia visas i utställningen.

Utställningen Skärvor av Hjo öppnade 2017 och berättar stadens historia. En tredje utställning om Hjo Vattenkuranstalt är under uppbyggnad och kommer att öppnas senare i vår. Det är Hjos hembygdsförening med PG Ylander som har ansvaret för utställningarna. Han konstaterade också att Hjo idag saknar kommunalt museum.

Ordf. Ola Wirtberg framförde ett stort tack till PG Ylander för den trevliga och intressanta visningen i Kulturkvarteret och att det säkert kommer att locka flera av deltagarna att återvända till Hjo.

Ett 20-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet. Kommunfullmäktiges ordförande Michael Kilström valdes till mötesordförande och arkivchef Elisabet Eriksson till mötessekreterare. Till ny ordförande omvaldes Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Anna-Pia Högberg, Skövde, Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan-Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping och Gunnar Johanzon, Falköping.  Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping och Rune Kjernald, Mariestad. Dessutom ingår Irina Karlqvist som representant för Lidköpings kommun, Peter Friberg, Tidaholm, för Västra Götalandsregionen och Susanne Andersson, Götene, för Kommunalförbundet Skaraborg.

 

Årsmöte 2017
Föreningens årsmöte hölls den 20 april i Götene Centrumhus.

Götene kommun var i år värd för Skaraborgs Föreningsarkivs årsmöte. Kommunalrådet Åsa Karlsson inledde kvällen med att presentera kommunen och framhöll betydelsen av föreningarnas verksamheter. Kommunutvecklare Juliane Thorin berättade om olika samarbetsprojekt som kommunen har tillsammans med olika föreningar. Däribland Mötesplats Kinnekulle som bland annat arrangerar Vårrundan och Returrundan. I Husaby finns många intressanta sevärdheter som i ett nytt projekt visas av feriepraktikanter. ”Lasses grotta” var det mest uppskattade visningsobjektet av ungdomarna.

Ett 50-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet. Kommunalrådet Åsa Karlsson valdes till mötesordförande och arkivchef Elisabet Eriksson till mötessekreterare. Till ny ordförande valdes Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Anna-Pia Högberg, Skövde, Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan-Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping och Sonja Neuman-Hall.  Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping och Rune Kjernald och Gunnar Johanzon, Falköping (nyval). Dessutom ingår Irina Karlqvist som representant för Lidköpings kommun, Peter Friberg, för Västra Götalandsregionen och Bertil Jonsson, för Kommunalförbundet Skaraborg.

Ola Wirtberg tackade Erik Kvarndal, som avsagt sig omval, för de mycket innehållsrika år som han varit ordförande. Erik Kvarndal har varit föreningens ordförande sedan 2012. Under dessa år har föreningsarkivet bytt lokaler och fått delvis nya förutsättningar för verksamheten. Ola Wirtberg ser fram emot sitt nya uppdrag som ordförande och vara med och driva verksamheten vidare.

Årsmötet 2016

Föreningens årsmöte hölls den 27 april i Grästorps Konserthus.

Kvällen inleddes med en presentation av Nossans Ljusfestival. Claes Eriksson, initiativtagare och projektledare, berättade om hur han fick idé till arrangemanget som startade 2008 och sedan dess bara blivit större och större. Redan första året kom 3 gånger så många som man räknat med. Förra året var det rekord med 27 000 besökare under festivalens 8 dagar!
En ljusfestival kräver mycket teknik och grunden för det hela var kommunens dragning av elledning utmed Nossans promenadstråk. Men det behövs också mycket kringarrangemang för att det ska fungera, parkeringsplatser, matställen etc. Att det har gått att genomföra är tack vare samverkan mellan kommunen, förtagare, föreningar, skolan och inte minst enskilda personers insatser. Bengt Johansson visade avslutningsvis ett bildspel från förra årets festival

Gunnar Nyvaller, komunfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna till Grästorps Konserthus som ägs och drivs av den ideella bygdegårdsföreningen Grästorps konserthus. Byggnaden invigdes 1992. Konserthuset är ett av många exempel i Grästorp på vad föreningslivet och frivilliga krafter åstadkommit, andra exempel är ishallen, golfbanan och fotbollsarenan.

En film om Grästorp som visar på Grästorps kommuns rika föreningsliv visas också.

Restaurang Växthus Oskar serverade ett gott smörgåsbord med kaffe/te.

Gunnar Nyvaller valdes till ordförande för årsmötet. Totalt deltog ca 50 personer vid mötet, 22 valda ombud från föreningar/organisationer och 5 ombud från kommunerna. Dessutom deltog styrelserepresentanter och ett antal övriga representanter från föreningar/organisationer.

Erik Kvarndal omvaldes till föreningens ordförande. Övriga val fastställdes enligt valberedningens förslag vilket innebar att den nya styrelsen har samma sammansättning men med två undantag. Sonja Hall-Neuman blev ordinarie efter Anna-Lisa Holm-Bergh som avsagt sig omval. Antalet ersättare minskade med en person. Arvoden för arbetsutskottet höjdes något. Års- och hyllavgifter fastställdes utan förändring jämfört med tidigare åt.

Till valberedning valdes Lennart Falegård, Falköping, sammankallande, Lars-Håkan Lindgren, Falköping, Wolfgang Schneider, Lidköping, Jörgen Rupert, Falköping och Irene Karlsson.

Erik Kvarndal tackar avslutningsvis för förtroendet som ordförande i Skaraborgs Föreningsarkiv och riktar ett varmt tack till personalen och styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

 

Årsmöte 14 april 2015

Skaraborgs Föreningsarkiv brukar hålla sitt årsmöte i någon av Skaraborgs kommuner. I år hade turen kommit till Falköping och hölls i Stadshuset. Perra Ljungberg från Jönnsällskapet började kvällen med att berätta om västgötaskalden och konstnären John ”Jönn” Liedholm. En man som efter några år i Stockholm, där han arbeta på SJ:s arkitektkontor, återvände till pappas garnaffär i Falköping. ”Ta garnet på hyllan och lägg pengarna på disken”, sa Jönn till kunderna och fortsatte skriva dikter och rita som han hellre gjorde. 

Perra sjöng även några av Jönns dikter, tonsatta av musikgruppen Skördetid. Gruppen som gjorde Jönn känd för en bredare publik på 1970- och 80-talet. Perra berättade även om det nya Jönnmuseet som finns i Kavlåsstugan. Här bodde Jönn under den sista delen av sitt liv fram 1974 då han dog. Han var även fornvän och var en av eldsjälarna bakom tillkomsten av Falbygdens museum.

Inte minst i föreningssammanhang lever Jönn vidare. Hans dikter har och läses fortfarande ofta upp vid möten av olika slag.

Johanna Svensson, andra vice ordförande i Kulturnämnden, i Falköping valdes till möteordförande och hälsade alla varmt välkomna till Falköping. Vid mötet antogs föreningens nya stadgar.

Erik Kvarndal, Skara, omvaldes till ordförande i föreningen.

Styrelsen för 2015 består av Erik Kvarndal ordförande, Anna Pia Högberg, Skövde, Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Anna Lisa Holm-Bergh, Vinninga, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping. Dessutom ingår Irina Karlqvist representant för Lidköpings kommun, Peter Friberg, för Västra Götalandsregionen och Bertil Jonsson, för Kommunalförbundet Skaraborg.

Ersättare: Jan-Erik Bengtsson, Lidköping, Eleonor Larsegård, Lidköping, Rune Kjernald, Mariestad, Sonja Neuman-Hall, Skövde, Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ersättare Jan Håkan Otterberg, Lidköping och Stig Carlsson, Karlsborg.

 


Denna sida uppdaterades senast 2022-04-13 10:00:52 av Carina Seiberlich