Välkommen !
Aktuellt
Kontakt
Om föreningsarkivet
För medlemmar
   Om medlemskap
Länkar

MEDLEMSINFORMATION

Välkommen till ÅRSMÖTE 2018
tisdagen den 17 april kl 18.00 i Kulturkvarteret, Hjo.

Program:       
18.00           Samling och kaffeservering.
                    Per Göran Ylander, fd stadsarkitekt i Hjo, berättar om
                    Kulturkvarteret och visar runt efter kaffet.

                    Michael Kilström, kommunfullmäktiges ordförande, hälsar
                    välkommen.

ca 19.00      Årsmötesförhandlingar
 

Passa gärna på att se Vandringsutställningen om Skaraborgs föreningsarkiv som kommer att visas på Kulturtorget från
den 17 april till början av maj.

Enligt § 10 i Föreningsarkivets stadgar har medlemmar rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för medlemsorganisationer med över 15 förbund, föreningar eller lokala organisationer.

Fråga som organisation/kommun enligt stadgarna § 11 önskar få behandlad på årsmötet skall ha inkommit till styrelse under februari månad.

Anmälan senast 12 april.

 

Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte hölls den 20 april i Götene Centrumhus.

 

 

Götene kommun var i år värd för Skaraborgs Föreningsarkivs årsmöte. Kommunalrådet Åsa Karlsson inledde kvällen med att presentera kommunen och framhöll betydelsen av föreningarnas verksamheter. Kommunutvecklare Juliane Thorin berättade om olika samarbetsprojekt som kommunen har tillsammans med olika föreningar. Däribland Mötesplats Kinnekulle som bland annat arrangerar Vårrundan och Returrundan. I Husaby finns många intressanta sevärdheter som i ett nytt projekt visas av feriepraktikanter. ”Lasses grotta” var det mest uppskattade visningsobjektet av ungdomarna.

Ett 50-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet. Kommunalrådet Åsa Karlsson valdes till mötesordförande och arkivchef Elisabet Eriksson till mötessekreterare. Till ny ordförande valdes Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Anna-Pia Högberg, Skövde, Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan-Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping och Sonja Neuman-Hall.  Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping och Rune Kjernald och Gunnar Johanzon, Falköping (nyval). Dessutom ingår Irina Karlqvist som representant för Lidköpings kommun, Peter Friberg, för Västra Götalandsregionen och Bertil Jonsson, för Kommunalförbundet Skaraborg.

Ola Wirtberg tackade Erik Kvarndal, som avsagt sig omval, för de mycket innehållsrika år som han varit ordförande. Erik Kvarndal har varit föreningens ordförande sedan 2012. Under dessa år har föreningsarkivet bytt lokaler och fått delvis nya förutsättningar för verksamheten. Ola Wirtberg ser fram emot sitt nya uppdrag som ordförande och vara med och driva verksamheten vidare.

Årsmötet 2016

Föreningens årsmöte hölls den 27 april i Grästorps Konserthus.

Kvällen inleddes med en presentation av Nossans Ljusfestival. Claes Eriksson, initiativtagare och projektledare, berättade om hur han fick idé till arrangemanget som startade 2008 och sedan dess bara blivit större och större. Redan första året kom 3 gånger så många som man räknat med. Förra året var det rekord med 27 000 besökare under festivalens 8 dagar!
En ljusfestival kräver mycket teknik och grunden för det hela var kommunens dragning av elledning utmed Nossans promenadstråk. Men det behövs också mycket kringarrangemang för att det ska fungera, parkeringsplatser, matställen etc. Att det har gått att genomföra är tack vare samverkan mellan kommunen, förtagare, föreningar, skolan och inte minst enskilda personers insatser. Bengt Johansson visade avslutningsvis ett bildspel från förra årets festival

Gunnar Nyvaller, komunfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna till Grästorps Konserthus som ägs och drivs av den ideella bygdegårdsföreningen Grästorps konserthus. Byggnaden invigdes 1992. Konserthuset är ett av många exempel i Grästorp på vad föreningslivet och frivilliga krafter åstadkommit, andra exempel är ishallen, golfbanan och fotbollsarenan.

En film om Grästorp som visar på Grästorps kommuns rika föreningsliv visas också.

Restaurang Växthus Oskar serverade ett gott smörgåsbord med kaffe/te.

Gunnar Nyvaller valdes till ordförande för årsmötet. Totalt deltog ca 50 personer vid mötet, 22 valda ombud från föreningar/organisationer och 5 ombud från kommunerna. Dessutom deltog styrelserepresentanter och ett antal övriga representanter från föreningar/organisationer.

Erik Kvarndal omvaldes till föreningens ordförande. Övriga val fastställdes enligt valberedningens förslag vilket innebar att den nya styrelsen har samma sammansättning men med två undantag. Sonja Hall-Neuman blev ordinarie efter Anna-Lisa Holm-Bergh som avsagt sig omval. Antalet ersättare minskade med en person. Arvoden för arbetsutskottet höjdes något. Års- och hyllavgifter fastställdes utan förändring jämfört med tidigare åt.

Till valberedning valdes Lennart Falegård, Falköping, sammankallande, Lars-Håkan Lindgren, Falköping, Wolfgang Schneider, Lidköping, Jörgen Rupert, Falköping och Irene Karlsson.

Erik Kvarndal tackar avslutningsvis för förtroendet som ordförande i Skaraborgs Föreningsarkiv och riktar ett varmt tack till personalen och styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

 

Årsmöte 14 april 2015

Skaraborgs Föreningsarkiv brukar hålla sitt årsmöte i någon av Skaraborgs kommuner. I år hade turen kommit till Falköping och hölls i Stadshuset. Perra Ljungberg från Jönnsällskapet började kvällen med att berätta om västgötaskalden och konstnären John ”Jönn” Liedholm. En man som efter några år i Stockholm, där han arbeta på SJ:s arkitektkontor, återvände till pappas garnaffär i Falköping. ”Ta garnet på hyllan och lägg pengarna på disken”, sa Jönn till kunderna och fortsatte skriva dikter och rita som han hellre gjorde. 

Perra sjöng även några av Jönns dikter, tonsatta av musikgruppen Skördetid. Gruppen som gjorde Jönn känd för en bredare publik på 1970- och 80-talet. Perra berättade även om det nya Jönnmuseet som finns i Kavlåsstugan. Här bodde Jönn under den sista delen av sitt liv fram 1974 då han dog. Han var även fornvän och var en av eldsjälarna bakom tillkomsten av Falbygdens museum.

Inte minst i föreningssammanhang lever Jönn vidare. Hans dikter har och läses fortfarande ofta upp vid möten av olika slag.

Johanna Svensson, andra vice ordförande i Kulturnämnden, i Falköping valdes till möteordförande och hälsade alla varmt välkomna till Falköping. Vid mötet antogs föreningens nya stadgar.

Erik Kvarndal, Skara, omvaldes till ordförande i föreningen.

Styrelsen för 2015 består av Erik Kvarndal ordförande, Anna Pia Högberg, Skövde, Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Anna Lisa Holm-Bergh, Vinninga, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping. Dessutom ingår Irina Karlqvist representant för Lidköpings kommun, Peter Friberg, för Västra Götalandsregionen och Bertil Jonsson, för Kommunalförbundet Skaraborg.

Ersättare: Jan-Erik Bengtsson, Lidköping, Eleonor Larsegård, Lidköping, Rune Kjernald, Mariestad, Sonja Neuman-Hall, Skövde, Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ersättare Jan Håkan Otterberg, Lidköping och Stig Carlsson, Karlsborg.

 


Denna sida uppdaterades senast 2018-04-10 14:30:38 av Elisabet Eriksson